ที่อยู่อาศัย / อาคารออฟฟิศ

หน้าหลัก  »  โครงการอ้างอิง  »  อ้างอิงจากโครงการ  »  ที่อยู่อาศัย / อาคารออฟฟิศ

ที่อยู่อาศัย / อาคารออฟฟิศ

SKY Office Case Study – Germany

SKY Office Case Study – Germany

View PDF

Oracle Broadbech Apartments Case Study – Australia

Oracle Broadbech Apartments Case Study – Australia

View PDF

Lure Apartments Case Study  – Australia

Lure Apartments Case Study – Australia

View PDF

Lotte Castle Case Study – Korea

Lotte Castle Case Study – Korea

View PDF

 
Belaja Dacha Case Study – Russia

Belaja Dacha Case Study – Russia

View PDF

Google HQ Case Study – Ireland

Google HQ Case Study – Ireland

View PDF

Burj Khalifa Case Study – Middle East

Burj Khalifa Case Study – Middle East

View PDF

HEPTAGON Micro Optics Pte Ltd – Singapore

HEPTAGON Micro Optics Pte Ltd – Singapore

View PDF

 
Community Centre Kuchl Case Study – Austria

Community Centre Kuchl Case Study – Austria

View PDF

Tobacconist Egger Case Study – Austria

Tobacconist Egger Case Study – Austria

View PDF

Q1 Case Study  – Queensland Australia

Q1 Case Study – Queensland Australia

View PDF

Elevation Apartments Case Study – Perth Australia

Elevation Apartments Case Study – Perth Australia

View PDF

 
Widex Headquarters Case Study – Denmark

Widex Headquarters Case Study – Denmark

View PDF

Semi Conductor Plant Case Study – Singapore

Semi Conductor Plant Case Study – Singapore

View PDF

POSB Bank Case Study – Singapore

POSB Bank Case Study – Singapore

View PDF

Google Office Case Study – Bangkok Thailand

Google Office Case Study – Bangkok Thailand

View PDF

 
The Line @ Tanjong Rhu – Singapore

The Line @ Tanjong Rhu – Singapore

View PDF