ข้อตกลงการใช้งาน

หน้าหลัก  »  ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อมูลทางด้านเทคนิคถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากองค์ความรู้ล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ตีพิมพ์ บริษัททำการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สามารถพิจารณาและตรวจตราสถานการณ์หน้างานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ตัวผู้ใช้งาน ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ใช้งาน ควรตรวจสอบให้มั่นใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติและถูกต้องตาม จุดประสงค์ในการใช้ โดยปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและข้อแนะนำอย่างถูกต้อง

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ข้อมูลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการวิจัยและแผนพัฒนาของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เนื่องด้วยแต่ละประเทศและภูมิภาคมีวิธีการทำงาน กฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงมาตรฐานที่แตกต่างกัน คำ นะนำด้านการก่อสร้างโดยอาร์เด็กซ์อาจมีความแตกต่าง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่หน้างานแต่ละภูมิภาคมากที่สุด